نقص فنی بانک، پروژه ۷۵ میلیاردی را نابود کرد!

امضاي ديجيتال و تحقق دولت الکترونيک

افتتاح مرکز پاسخگویی تلفنی به سوالات رایانه‌ای در تهران

فرهنگ صحیح استفاده از فناوری را توسعه دهیم

تجلیل از جوان کارآفرین و نخبه مهارتی رشته فناوری اطلاعات