مطالب توسط admin

تحریم ایران در استفاده از Team viewer

نرم افزار Team Viewer ایران را تحریم کرد اگر وضعیت نرم افزار Team Viewer شما  در حالت قرمز قرار دارد و یا با خطای Please Check Your Internet Connection مواجه شده اید باید بدانید مشکلی از سوی کامپیوتر و اینترنت شما وجود ندارد بلکه شرکت نرم افزار Team Viewer ایران را تحریم نموده است. چگونه […]