نیما غروبی (شماره داخلی 112)


برنامه نویسی ، شبکه ، سیستم عامل لینوکس و مک و تدوین ویدئو