نوشته‌ها

مسدود شدن CND تلگرام

خارج شدن CND های تلگرام و کاهش سرعت تلگرام